Σχήμα πιστοποίησης Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών

Το προφίλ του Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν το Συλλέκτη Αυτοφυών Μανιταριών είναι η αφοσίωση , η διάθεση χρόνου και η μετριοπάθεια . Εξαιτίας των κινδύνων που εγκυμονούν κάποιες ποικιλίες  αυτοφυών μανιταριών ο συλλέκτης θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ένα καλό  επίπεδο εκπαίδευσης και προετοιμασίας αυξάνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις γνώσεις του σε […]

ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  Δικαίωμα Επαναπιστοποίησης έχει ο Κάτοχος Διαπιστευμένου Πιστοποιητικού του φορέα Ο πιστοποιημένος θα πρέπει να έχει ακολουθήσει επιτυχώς τη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης:   Η Διαδικασία της Επαναπιστοποίησης θα πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών πριν τη αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του Πιστοποιητικού, εφόσον υπάρχουν προγραμματισμένες εξετάσεις για το σχήμα, διαφορετικά λαμβάνουν μέρος εφόσον επιθυμούν στις προγραμματισμένες εξετάσεις του εκάστοτε Σχήματος.   […]

Σύμβουλος Βιώσιμου Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής

Περιγραφή του αντικειμένου της Δραστηριότητας του ’Συμβούλου Βιώσιμου Εναλλακτικού Τουρισμού της Α.Γ.Σ‘’ Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές προβλέψεις για τον Εναλλακτικό Τουρισμό  και κυρίως σε ότι αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό , εξάγεται το συμπέρασμα για την διαφαινόμενη ανάγκη και  την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση νέων πιστοποιημένων  ειδικοτήτων οι οποίες θα ενισχύσουν και υποστηρίξουν , όπως έχει […]

Μέντορας Εγκαιρης Προειδοποίησης Μ.Μ.Ε

Γ.1 Τεκμηρίωση της Αναγκαιότητας του σχήματος   ‘’Μέντορας Εγκαιρης Προειδοποίησης Μ.Μ.Ε‘’ Ορισμοί: To ”Mentoring”συνίσταται σε μια δυναμική συμβουλευτική σχέση  μεταξύ δύο μερών του ”Μέντορα” και του ”Προστατευόμενου /Καθοδηγούμενου”   ( ”Mentee”/ ”Protégé ”)  στην οποία διέπει η βασική αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης , κατανόησης και εχεμύθειας. Στόχος του ”Μέντορα” είναι να προωθήσει τον καθοδηγούμενο σ’ εκείνο το επαγγελματικό επίπεδο ώστε να είναι […]

Σύμβουλος Μεταβίβασης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Γ.1 Τεκμηρίωση της Αναγκαιότητας του σχήματος Ορισμοί: Οι μεταβιβάσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η μεταβίβαση των επιχειρήσεων θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην ανάπτυξη του επιχειρείν , η σημασία της οποίας συχνά υποτιμάται. Ως μεταβίβαση επιχείρησης νοείται η μεταφορά της ιδιοκτησίας σ΄ άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο(επιχείρηση). Μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της […]