Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης

Ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης (ΔΙΦΟΠ) αποτελεί πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ιδρύθηκε αποκλειστικά για να παρέχει διαπιστευμένες κατά το ISO 17024 υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων και να καλύψει σύγχρονες ανάγκες στο πλαίσιο της Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχοντας πιστοποιήσεις διεθνούς αναγνώρισης.

Βασικός στόχος μας είναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες.

Μάλιστα η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με τα επιμελητήρια μέλη της παρέχει αυτήν ακριβώς τη θεσμική αναγνώριση και διασφάλιση που ανταποκρίνεται στην αγορά, την εθνική οικονομία και τις κατά τόπους επαγγελματικές ανάγκες.

Βασικό μέσο για την επιτυχία των στόχων μας είναι η διάδοση και ενίσχυση της γνώσης και κατανόησης σχετικά με την αναγκαιότητα και την αξία της πιστοποίησης προσώπων ως προς τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Τέλος μέσα από τη διαδικασία της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων δίνεται η σημαντική δυνατότητα για την διάσωση, κατοχύρωση και διάδοση παραδοσιακών τοπικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων για τα οποία τα Επιμελητήρια της Ελλάδας έχουν δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία.