ΠΡΟΦΙΛ ΔΙ.ΦΟ.Π

    Ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΚΕΕΕ, είναι ο πρώτος Φορέας πιστοποίησης κρατικού εταίρου στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε για να προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης διεθνούς αναγνώρισης κατά ELOT EN/IEC ISO 17024:2012 (International Standardisation Organisation)  για να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης, με τελικούς ωφελούμενους τόσο επιχειρηματίες και εργαζομένους σε επιχειρήσεις […]