Επικοινωνία

Διεπιμελητηριακος  Φορέας Πιστοποίησης – ΔΙ.ΦΟ.Π Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, Τ.Κ.  106 71 Αθήνα  (5ος όροφος) Τηλ. 2103382467 http://difop.acci.gr E mail : aglezakou@acci.gr