ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας για την έκδοση Πιστοποιητικών αρκεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στη διαδικασία Πιστοποίησης και να απευθυνθεί σε ένα συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο ή να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα. συμπληρώνοντας μία Αίτηση Υποψηφίου με τα στοιχεία του, την οποία υπογράφει και παραδίδει στον Υπεύθυνο Εξετάσεων […]

Εξεταστικά Κέντρα ΔΙ.ΦΟ.Π

Ο Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης συνεργάζεται με εξεταστικά κέντρα που παρέχουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας που απαιτείτε από τους κανονισμούς του προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ ISO/IEC 17024:2012.   ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ      ΚΩΔ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ 001 Αίθουσα 5 ΕΒΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7 106 71     […]

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Υποψηφίου

Για την βελτίωση των υπηρεσιών του Φορέα παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω ερωτηματολόγια και μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά με τον κωδικό εξεταζόμενου (προαιρετικά). ΕΔ 10.2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ EΔ10.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΔ10.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ