Σχήμα Συμβούλου Μεταβίβασης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σύμβουλος Μεταβίβασης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η πιστοποίηση του Συμβούλου μεταβίβασης επιχειρήσεων προϋποθέτει τα ακόλουθα προαπαιτούμενα για τους υποψηφίους:

Τυπικά Ακαδημαϊκά προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Σχολής Μεταλυκειακής εκπαίδευσης ( με τουλάχιστον 6ετή επαγγελματική εμπειρία)

Η πολύ καλή γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας   αποτελεί απαραίτητο προσόν

Επαγγελματική Εμπειρία

Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι Μεταβίβασης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν μια επαρκή γνώση και επαγγελματική εμπειρία γύρω από τον τομέα των επιχειρήσεων. θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε υποψήφιο η γνωστική επάρκεια σε επί μέρους θέματα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων

Ανθρώπινο Δυναμικό και Επιχειρήσεις

Φύση και λειτουργία μικρών , πολύ μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Γενικές δεξιότητες ( generic skills)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες , όπως ευχέρεια στην επικοινωνία , αγωγή και ευγενική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο γενικών γνώσεων ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κοινωνικά και οικονομικά θέματα που άπτονται τον επιχειρηματικό κόσμο και το καταναλωτικό κοινό.

Ειδικές Γνώσεις και Δεξιότητες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν στον τομέα της μεταβίβασης των επιχειρήσεων . Η πιστοποίηση του παρόντος σχήματος είναι συνδεδεμένο με την παρακολούθηση από την μεριά των υποψηφίων, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών (επισυνάπτεται το αντίστοιχο  syllabus του προγράμματος).